Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Còniques

Image
Obriu la finestra gràfica 3D Poseu els punts A=(0,0,0) i B=(0,0,4) Feu un con amb centre de la base el punt B, vèrtex A i radi 4. Feu el pla que conté els eixos X e Y (Pla1). Feu un pla paral.lel al Pla1 passant pel punt B (Pla2). Feu la intersecció entre el Pla2 i el con i observeu la corba intersecció.

Quina és la corba intersecció entre el Pla2 i el con?

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
Comprova la meva reposta (3)
Feu el pla -x-y+sqrt(2)z=2 (Pla3). Feu la intersecció entre els plans Pla3 i el con, al moure el valor de .

Quina és la corba intersecció entre el Pla3 i el con quan =1?

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
Comprova la meva reposta (3)

Quina és la corba intersecció entre el Pla3 i el con quan =0?

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
Comprova la meva reposta (3)
Feu el pla x+3z= (Pla4). Feu la intersecció entre els plans Pla4 i el con, al moure el valor de .

Quina és la corba intersecció entre el Pla4 i el con quan =0?

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
Comprova la meva reposta (3)

Quina és la corba intersecció entre el Pla4 i el con quan =2?

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
Comprova la meva reposta (3)
Feu el pla x+ z=3 (Pla5). Feu la intersecció entre els plans Pla5 i el con, al moure el valor de entre [2,4]

Quina és la corba intersecció entre el Pla5 i el con ?

Marqueu on calgui
 • A
 • B
 • C
Comprova la meva reposta (3)

Calculeu l'àrea i el volum del con.