Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Oefening 17, blz. 96 - Radioactief verval (afname)

Bij een exponentiële afname (exponentieel verval, "negatieve" groei) komt het begrip halveringstijd voor. a) Wat bedoelt men met halveringstijd? b) De radioactieve stof strontium heeft een halveringstijd van 28 jaar. Bereken de groeifactor per jaar (3 decimalen na de komma). c) Ga uit van een beginaantal van 1000 deeltjes (op t=0) en bereken hoeveel procent van dit beginaantal nog aanwezig is na 50 jaar.