Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

ORIGE I EVOLUCIÓ DELS NOMBRES

Els nombres sorgeixen de la necessitat de comptar des de l'home primitiu fins l'actualitat, amb diferent simbologia segons el temps, la cultura,... i l'evolució de la societat.

SISTEMA DE NUMERACIÓ ROMÀ

SISTEMA DE NUMERACIÓ DECIMAL-POSICIONAL

PREGUNTA 1

Quins sistemes de numeració coneixes?

PREGUNTA 2

A quin nombre natural correspom el nombre romà XIV?

Marca todas las que correspondan
  • A
  • B
  • C
Revisa tu respuesta (3)

PREGUNTA 3

Quin nombre romà és el 90?

Marca todas las que correspondan
  • A
  • B
  • C
Revisa tu respuesta (3)

PREGUNTA 4: Resoldre els exercicis del pdf del Sistema de Numeració Decimal-Posicional