Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Eksponenttifunktio

a) Miten eksponenttifunktion ja potenssifunktion lausekkeet eroavat toisistaan? b) Millä a:n arvoilla eksponenttifunktio on kasvava ja millä vähenevä? c) Minkä pisteen kautta eksponenttifunktio kulkee aina? d) Mikä on eksponenttifunktion määrittely- ja arvojoukko? e) Piirrä laskimellasi eksponenttifunktion f(x) = 3^x kuvaaja.