Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

diagonale rondboog

Een logische nieuwe stap was om niet langer rondbogen te creëren op de twee snijdende tongewelven, maar op de diagonale snijlijnen. Een gevolg hiervan is dat de tongewelven spits werden, maar ook dat was een constructieve winst.