Ondersommen in het tekenvenster

We zullen in dit werkblad werken met het tekenvenster. Er valt zeer veel te ontdekken in dit venster, maar we focussen hier op het bepalen van de ondersom van een functie. Dit zou dan mogelijk getoond kunnen worden bij de lessen over integralen en zo kan de link met de georiënteerde oppervlakte duidelijk gemaakt worden.  Er wordt gewerkt in het tekenscherm dat je onder deze tekst terugvindt.  We beginnen met het kiezen van een functievoorschrift, bijvoorbeeld .  We willen dit functievoorschrift nu ingeven. We kunnen dit in de linkerkolom van het tekenscherm ingeven. Een andere mogelijkheid bestaat erin om naar het menu te gaan, verder te klikken naar beeld en dan invoerveld aan te klikken, dit geeft onderaan een balk waarin we eenvoudig kunnen werken. We typen het functievoorschrift f(x)=sin(x) in één van deze voorziene plekken en we drukken vervolgens op enter.  De grafiek van de functie verschijnt nu in het tekenvenster. Je kan scrollen om in te zoomen en de muis slepen om het scherm te verplaatsen. We zouden graag de ondersom getekend zien op de grafiek. Bij het berekenen van de ondersom moeten we ook steeds meegeven in hoeveel deelintervallen we het interval zullen opdelen. We zullen werken met een parameter zodat we steeds kleinere deelintervallen kunnen nemen.  Klik hiervoor op het icoontje Toolbar Image, vervolgens op schuifknop en klik tenslotte ergens in het tekenvenster.  Er verschijnt nu een kadertje waarin we de verschillende eigenschappen van de schuifknop kunnen instellen. Typ in het kadertje bij min: 5, bij max: 50 en bij stapgrootte: 1 en druk dan op OK. Indien we nu de ondersom willen teken moeten we een commando invoeren. Dit kunnen we weer zowel in de linkerkolom doen als in de invoerbalk onderaan.  We typen nu ondersom[f,-3,3,a]. Dit commando gaat de ondersom weergeven van de functie f(x) op het interval [-3,3] waarbij dit interval opgedeeld wordt in a gelijke deelintervallen. Druk tenslotte op het icoontje Toolbar Image om de parameter waarde te kunnen instellen.

Alle stappen weergegeven in een filmpje.