Esfera d'Ewald

La xarxa recíproca d'una hexagonal simple és també una hexagonal simple.
El mòdul de k i el paràmetre c* estan en unitats tals que a*=1. Els raigs negres representen direccions amb interferència constructiva. Desselecciona el botó "Monocristall" per simular una mostra en pols.