Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Harjoitus 3.10

Integroimisvakio

Kuvassa on funktio f ja sen integraalifunktio. Jokaista funktiota kohden on olemassa ääretön määrä sen integraalifunktioita. Nämä integraalifunktiot poikkeavat toisistaan vain integroimisvakiolla. Tutki, miten integraalifunktion kuvaaja muuttuu, kun integroimisvakiota muutetaan.