Uhin geldikorrak soka batean. Ondas en una cuerda.

Autor:
Fran
Simulazioak irudiztatzen ditu soka batean ezar daitezkeen uhin geldikorrak. "n" izeneko irristailuak gobernatzen ditu bibratzeko modu normalak. Hasierako fasea (fi_0) ezar daitezke mutur finkoak edo askeak. Ikus daitezke baita uhin geldikorra sortzen duten uhin bidaiariak. Uhin geldikorra uhin hauen interferentzia da. La simulación ilustra los modos normales de vibración que se pueden establecer en una cuerda. La fase inicial (fi_0) establece los extremos fijos o libres. Se puede ver también las ondas que dan como interferencia la onda estacionaria.
Zer distantzia dago sabel baten eta ondoko nodoaren artean? zenbat uhin kabitzen dira sokan n=1, 2, 3 ... denean? Uhin geldikorraren maiztasuna erlazionatuta dago uhinaren abiadurarekin? sokaren luzerarekin? Bibratzen ari den uhinari esleitutako harmonikoarekin (n)? Bibrazioaren anplitudearekin? ¿Qué distancia hay entre un nodo y un vientre?, ¿Cuántas ondas caben en la longitud de la cuerda variando n? ¿La frecuencia de la onda estacionaria está relacionada con la velocidad de progagación de la ondas viajeras? ¿con la longitud de la cuerda? ¿con el modo, n, de vibración o harmonico?