Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

afstappen van een vierkant grondvlak

de diagonaal als vertrekpunt

Net zoals in de laatromaanse Sainte-Marie-Madeleine in Vézelay werkt men in de gotiek verder met naast elkaar geplaatste kruisgewelven. Vertrek je niet van de tongewelven, maar van een rondboog als diagonaal, dan verplicht niets je nog om de kruisgewelven op te bouwen op een vierkant grondvlak. Je kan het grondvlak ook versmallen. Versleep in volgend applet het rode punt naar rechts.
Image

smalle traveeën

Het schip is niet langer een lang tongewelf, ondersteund door enkele dwarse bogen, maar een aaneenschakeling van smalle traveeën, benadrukt door de verticale pijlers.