Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

abs_hodnota funkce_0

Autor:
jarda
Je dána funkce f(x) její parametry můžete nastavit pomocí posuvníků. Nechte si zobrazit graf funkce g(x)=| f(x) | a sledujte v jakém vzájemném vztahu jsou tyto grafy.