Kuželosečka daná 5 body

Kuželosečka je jednoznačně zadána pěti body A, B, C, D, a E. O jejím afinním typu rozhoduje jen vzájemná poloha bodů. Jsou-li alespoň tři body kolineární, kuželosečka se rozpadne na dvě přímky. Takové kuželosečky nazýváme singulární, nebo také starým českým termínem zvrhlé. Každou kuželosečku je možné zapsat algebraickou rovnicí druhého stupně . Tuto rovnici můžeme zapsat maticově ve tvaru , kde matice A je sestavena z koeficientů . Je-li determinant matice A nenuový, je kuželosečka regulární. Znaménko subdeterminantu kvadratické části je dáno afinním typem kuželosečky. - elipsa - parabola - hyperbola
Změňte polohu bodu A tak, aby se kuželosečka rozpadla na dvě různoběžné přímky. Změňte polohu bodů tak, abyste získali parabolu. V jaké poloze je implicitní rovnice kuželosečky c bez smíšeného kvadratického členu xy?