Srednjica trokuta

Srednjica trokuta je dužina koja spaja polovišta dviju stranica trokuta. Zadatak. Konstruiraj sve tri srednjice trokuta uporabom odgovarajućih alata.
  1. Toolbar Image Klikni na svaku stranica trokuta.
  2. Toolbar Image Spoji dobivena polovišta međusobno da dobiješ srednjice?
  3. Toolbar Image Izmjeri duljinu srednjica i usporedi ih s duljinom stranica. Što zaključuješ?
  4. Toolbar Image Klikni na stranicu pa zatim na odgovarajuću srednjicu, da bi utvrdio imaju li jednak nagib, odnosno jesu li usporedne?

Zapamti

Srednjica trokuta paralelna je sa stranicom trokuta i dvostruko je kraća od nje.

Poučak

Srednjicama je trokut podijeljen na četiri nova, sukladna trokuta. Prema kojem poučku o sukladnosti možemo to dokazati i kako?