%: grundläggande procent med triangel eller ekvation

Område(n):
Procent
Börja med att placera frågetecken och 2 tal som passar till uppgiften och dra till rätt ställe i triangel. När du drar rätt blir talet grönt. Räkna ut uppgiften Kolla om du har rätt genom att klicka på knappen uträkning med triangeln. Om du vill kan du även kolla hur man gör med en ekvation.