Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Stelling 2: Bewijs middeloodlijnen driehoeken door één punt

Leren bewijzen! Doorloop elke stap van het bewijs, waardoor je stap voor stap ziet hoe een bewijs is opgebouwd. Ter verduidelijking wordt het figuur synchroon opgebouwd met het bewijs. Doorloop eerst het bewijs van stelling 1, want deze stelling gaat hier op door: http://ggbtu.be/m1989869