Společná hranice výrobních možností

Na ostrově ztraceném v širém oceánu žijí Robinson a Pátek. Graf zobrazuje jejich hranice výrobních možností -- a také jejich společnou hranici výrobních možností, pokud spolu Robinson a pátek spolupracují. Graf vám pomůže porozumět tomu, proč (a za jakých okolností) je dělba práce prospěšná.
Použití: Pokud pomocí myši přetáhnete modré puntíky, změníte Robinsonovu či Pátkovu hranici výrobních možností. Červené puntíky označují kombinaci statků, které Robinson a Pátek skutečně vyrábějí. Zelený bod TP označuje jejich společnou produkci. Klikátko nahoře určuje, zda bude jejich společná hranice výrobních možností viditelná, nebo ne. "Tahátko" určuje, jaký podíl ze společné produkce dostane Robinson (zbytek dostane Pátek). Zelené body CR a CP ukazují, kolik kterého statku spotřebovává Robinson a Pátek respektive, když při výrobě spolupracují a celkový produkt si rozdělují daným způsobem. Co vyzkoušet: Zkoušejte bod TP (kombinaci statků vyráběnou Robinsonem a Pátkem) dostat do různých bodů hranice výrobních možností. Kdo bude vyrábět co? Proč? Můžete bod TP dostat nad společnou hranici výrobních možností? Mohou si Robinson s Pátkem rozdělit společnou produkci tak, že oba budou spotřebovávat více obou statků, než by si každý mohl vyrobit sám? S jakým způsobem rozdělování budou Robinson i Pátek souhlasit?