Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Graf funkcije "minus" apsolutno f(x) = -|x|

Funkcija realnom broju x pridružuje suprotan broj njegove apsolutne vrijednosti. Pomičite točku na osi x i uočite pridruživanje . Uključite trag crvene točke gumbom Uključi/isključi trag. Dobiveni trag iscrtava graf funkcije .
Pozitivnom broju x pridružuje se vrijednost -x. Upišite Ako(x>=0, -x) u polje za unos. Negativnom broju x pridružuje se vrijednost -(-x)=x. Upišite Ako(x<0, x) u polje za unos.
Uočite da se graf funkcije sastoji od dvaju polupravaca: za i za . Funkcija može se zapisati i ovako