Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Gaussin menetelmä funktion integroimiseksi numeerisesti.

Puolisuunnikassäännössä ja Simpsonin menetelmässä integointiväli jaetaan yhtäsuuriin osiin. Gaussin menetelmässä kohdat, joissa funktion arvot lasketaan eivät ole tasaväliset. Menetelmällä saadaan 2n-1 asteinen polynomi integroitua tarkasti, kun käytetään ainoastaan n kpl funktion arvoja. Jaksollisiin funktioihin menetelmää ei kannata sovelta suoraan, vaan integroi yksi jakso numeerisesti, ja kerron tulos jaksojen lukumäärällä.