Ders Planı – Üçgende Açıların Toplamı

Ders Planı- Üçgende Açıların Toplamı

Ders Hakkında Bilgi Ders: Matematik Sınıf: 6. Sınıf Süre: 15 dakika Teknolojik Donanım: Öğretmen için bilgisayar ve öğrenciler için projektör veya bilgisayar/ tablet Konu Bir üçgendeki açıların toplamının araştırılması Öğrenci Yeterlilikleri Öğrenciler bir üçgendeki açıların toplamını bilirler. Öğrenciler yuvarlama hatalarının nedenlerini belirleyebilirler. Yeterliliklerin Yorumlanması ·  Öğrenciler bir üçgende verilen iki açıdan yola çıkarak üçüncü açıyı hesaplayabilir. ·  Öğrenciler bir üçgende ondalık sayı halinde verilen açı ölçülerini, bir tam dereceye yuvarladıklarında 179° veya 181° olacak şekilde ifade edebilirler. Öğretim Yöntemleri Soru Sorma: Bir üçgende tüm açıların toplamı ne kadardır? Öncelikle öğrenciler hipotezler oluşturmalıdır. Bunun için öğrencilere iki seçenek sunulur: · Öğrenciler çizgisiz bir kağıda sabit bir üçgen çizer ve açılarını ölçerler. Daha sonra ölçüm sonuçlarını küçük gruplar halinde karşılaştırırlar. Ölçüm sonuçlarından, açı toplamının üçgenlerin biçimlerinden bağımsız olduğu sonucu ortaya çıkacaktır.  · Öğrenciler çizgisiz bir kağıda bir üçgen çizer ve bu üçgeni keserler. Köşe noktaları renkli olarak işaretlenir ve kesilir. Şimdi kesilen parçalar köşe noktaları bir nokta içerisinde kalacak şekilde düzenlenir. Bu yolla hipotez güçlenmiş mi yoksa çürütülmüş müdür? Ancak şimdi, hipotezi sınamak için, dijital çalışma kağıdı kullandırılmaktadır. Teknoloji kullanımı iki farklı şekilde gerçekleştirilebilir. · Notebook ve Projektör Çalışma kağıdı projektör üzerine yansıtılır. Öğrenciler için ödev: Üçgenin açılarının toplamını hesaplayın! Üçgenin şekli köşe noktaları yardımıyla değiştirilir. Tekrar hesaplayın! Bu süreç birçok kez tekrarlanır. Değişikliklerde açılar toplamının 179,9° veya 180,1° de olduğuna dikkat çekilir. · Bilgisayar veya Tablet  (Cep telefonu) Öğrenciler önceki süreçte olduğu gibi yalnız veya grup çalışması ile dijital cihazla uygulama yaparlar. Hangi bilgileri kazanacağız? Tartışma: · Neden açılar toplamı her zaman tam olarak 180° olmamaktadır? · Ondalık kısımları yuvarlandığında açılar toplamı 180,1° veya 179,9° olacak şekilde açılar bulunuz (ikisi ondalık sayı olacak şekilde).
Teknoloji Entegrasyonu Çalışma kağıtlarının Notebook/Bilgisayar ve Projektör ile kullanımı için yalnızca fonksiyonel cihazlar ve internet bağlantısı yeterlidir. İkinci seçenek için (Öğrenciler yalnız veya grup arkadaşıyla bilgisayar/tablet üzerinden çalışırken) gerekli cihaza sahip olması zorunludur. Mobil cihazların (Tablet/ Notebook/ Netbook/Cep telefonu) kullanıldığı durumda sabit bir Wi-Fi ağı bir zorunluluktur. Öğrenciler bu cihazlarla bir ağa bağlanmak zorundadırlar. Cihazın ağ bağlantısının önceden test edilmesi önerilmektedir. Çalışma kağıdının uygulanması esnasında olası ortaya çıkacak problemlere karşı ders planının hazırlanmasında GeoGebra-Materyal kütüphanesine çalışma kağıdının yüklenmesi bu durum için önerilebilir. Öğrenciler bu çalışma kağıdının kullanımı için özel GeoGebra bilgisine ihtiyaç duymamalıdırlar.