[c,gama, bod M na těžnici tb] - polohová

Zadání

Je dána úsečka AB o velikosti 6 cm a bod M, který leží na kolmici k AB vedené bodem A. Přitom vzdálenost |AM| je 4 cm. Sestroj všechny trojúhelníky ABC, pro které je přímka BM přímkou, na níž leží těžnice  a 

Rozbor + postup

Konstrukce a diskuse počtu řešení