Exponentialfunktioner vs. linjära funktioner

Författare/skapare:
Mathias Börjesson, Tim Brzezinski
Område(n):
Funktioner
Linjära funktioner har samma lutning hela tiden, alltså k-värdet är konstant. Med andra ord: - oavsett vilka två punkter du väljer på en rät linjen, så kommer lutningen alltid att vara den samma. Exponentialfunktioner: lutningen är inte konstant, alltså inte linjär. Lutningen är exponentiell (antingen ökande eller avtagande lutning). Kolla in detta! Om du jämför den linjära funktionen med exponetialfunktionen så kommer du att se att den linjära funktionen har samma lutning hela tiden och att exponetialfunktionen har en ökande lutning.