Ondersommen in het tekenvenster

Ondersommen tekenen en berekenen

In dit werkblad leer je
  • de oppervlakte tussen de grafiek van een functie en de x-as benaderen door ondersommen
  • schuifknoppen en invulvakken gebruiken

Leer eerst enkele basisvaardigheden van GeoGebra

Ga naar de online handleiding Algebraïsche invoer, commando's en functies. Neem 1.1 t.e.m. 1.3 om in de sfeer te komen van de GeoGebra schermen. Doe dit niet te grondig.   Neem 3.1 t.e.m. 3.2 door zonder dat je de taken en de discussies uitvoert. Zorg dat je de knoppen Toolbar Image en Toolbar Image kent.

Meer info in de handleiding

In de handleiding vind je meer informatie over schuifknoppen Toolbar Image en  invulvakken Toolbar Image. Neem het door als je vindt dat je nog onvoldoende kent om ermee aan de slag te gaan.

Het volgende applet leer je maken. Het maakt een ondersom onder een functie waarbij je het aantal rechthoekjes en de grenzen kan latern variëren.

Verken de opbouw van het onderstaande applet. Rechts onderaan vind je de navigatiebalk. Start de opbouw van het applet door op het pijltje of de twee verticale streepje die je naast de tijdsindicatie vindt te klikken. Als de opbouw aan het lopen is verandert het pijltje sowieso in twee verticale streepjes. Door hierop te klikken kan je de navigatie ten allen tijde stoppen. Het linkse scherm is het Algebravenster en het rechtse is het Tekenvenster.

Stappenplan

Volg het stappenplan om het bestand op te bouwen in het onderstaande scherm. Deed je toch iets fout, dan kan je deze stap(pen) steeds ongedaan maken door te klikken op het icoon Ongedaan maken. Dit is de meest linkse van de twee ronde pijlen.  Toolbar Image Als je iets wil verplaatsen in het scherm moet je op deze knop klikken. Als deze knop geselecteerd staat, gebeurt er niets onverwacht op je scherm.
Typ in de invoerbalk het commando f(x) = x² + 1 om de functie f te definiëren.
Toolbar Image Selecteer de knop Schuifknop en klik in het tekenvenster om de schuifknop te definiëren met als naam n, minimumwaarde 1, maximumwaarde 100 en stapgrootte 1Opmerking: Je kunt de naam van een object altijd veranderen. Rechtsklik op een object en selecteer Naam wijzigen.
Typ in de invoerbalk het commando van = 1 om de variabele van te definiëren.
Typ in de invoerbalk het commando tot = 3 om de variabele tot te definiëren.
Typ in de invoerbalk het commando Ondersom[ f, van, tot, n] om de ondersom te berekenen van de functie f over het interval [van, tot] met n rechthoekjes.
Toolbar Image Selecteer de knop Invulvak en klik in het tekenvenster om een invulvak te creëren. Geef het als titel van = . Selecteer in de lijst met reeds gedefinieerde objecten van = 1 als gelinkt object.
Toolbar Image Selecteer de knop Invulvak en klik in het tekenvenster om een invulvak te creëren. Geef het als titel tot = .  Selecteer in de lijst met reeds gedefinieerde objecten tot = 3 als gelinkt object.
Invulvakken gebruiken is een handig hulpmiddel wanneer je vlot de waarde van objecten wil wijzigen. Objecten herdefiniëren kan je ook door in het Algebra venster dubbel te klikken op de definitie ofwel door ze opnieuw te definiëren in de invoerbalk. Opmerking: Wanneer je in de webversie variabelen bepaalt, worden ze in het Algebra venster getoond als een schuifknop. Dit is niet het geval in de ggb-versie.

Maak het nu zelf...

Lukt het niet, bekijk dan de opbouw in volgend filmpje gemaakt in de offline ggb versie

Je kunt dit filmpje in een grotere schermweergave bekijken op Ondersom