Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

stelling van Haruki

stelling van Haruki

Construeer drie elkaar snijdende cirkels en bepaal alle snijpunten. Construeer de lijnstukken a, b, c, d, e en f door deze snijpunten te verbinden. Volgens de stelling van Haruki is a . c . e = b . d . f Versleep de punten die de middelpunten en de straal van de cirkels bepalen en controleer de stelling.