Uniform circular motion

Pohyb po kružnici

Uniform circular motion describes the motion of a body traversing a circular path at a constant speed. In a non-uniform circular motion, an object is moving in a circular path with a varying speed. Since the speed is changing, there is a tangential acceleration in addition to normal acceleration (see Wikipedia). Bod M se pohybuje konstantní rychlostí v po kružnici. Jeho úhlová dráha ja přímo úměrná času t viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnoměrný_pohyb_po_kružnici. Bod N se pohybuje rovnoměrně zrychleně - s konstantním zrychlením a. Vektor okamžité rychlosti je první derivace průvodiče r dráhy podle času t. Derivace (r). Vektor okamžitého zrychlení je druhá derivace průvodiče r dráhy podle času t. Derivace(r,2). Popis animace vektoru rychlosti a zrychlení viz "Cykloida"
Vztah mezi úhlovou a obvodovou dráhou: . Úhlová dráha , kde je úhlová rychlost.