G&R vwo-B H13 opg 59: conflictlijn lijn-lijnstuk

Onderwerp:
Meetkunde
De conflictlijn van de lijn en het lijnstuk bestaat uit alle punten die gelijke afstand hebben tot de lijn als tot het lijnstuk.
De conflictlijn bestaat uit drie delen: een deel van de (rode) parabool met brandpunt A en richtlijn l, een deel van de (blauwe) bissectrice van de lijn AB en lijn l en een deel van de (groene) parabool met brandpunt B en richtlijn l.