Maximal area för rektangel med bestämd omkrets

Författare/skapare:
stefan.olsson
Område(n):
Area, Omkrets, Rektangel
Area och omkrets är två olika mått för att beskriva geometriska figurer. I en rektangel kan man få många olika areor även om man har samma omkrets. Undersök hur arean förändras då basen och höjden förändras i rektangeln genom att dra i punkt D.