Título para compartir en Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Ángulos na circunferencia: Interior e Exterior

Persoa autora:
Paulo Porta
Tema(s):
Ángulo
O ángulo interior vale a semisuma dos arcos abarcados polos lados e as súas prolongacións. O exterior vale a semidiferencia dos arcos abarcados. Comprobar as propiedades trazando a demostración co regulador e movendo os puntos A, B ou C.