Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Färdighetsträning: addition/multiplikation heltal och binom

Välj tal eller uttryck vars summa/produkt visas. Det blir svårare och svårare ju säkrare du blir För en riktig utmaning välj multiplikation OBS! Man kan behöva klicka på samma två gånger: för att få 8x klicka på 4x två ggr