Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Funktion f av gradtal n och dess f' och f''

Författare/skapare:
Kenneth Winter

Ändra på n och k-värdet

Undersök hur olika funktioner av gradtal n ser ut genom att dra i reglaget n. Du kan även flytta på funktionens Y-ställen (nollställen när du inte förflyttat funktionen något i y-led med hjälp av den lila kvadraten). Sedan kan du även undersöka hur faktorn k påverkar kurvans utseende. k är en faktor som multipliceras med funktionsvärdet.

Undersök första- och andraderivatan

Undersök även hur första- och andraderivatans kurva ser ut genom att markera att dessa ska visas.