Kratownica - plan CREMONY

W ramach prezentacji możliwa jest edycja: - wymiarów kratownicy - szerokości pomiędzy węzłami (węzły W1-W7) oraz wysokości (węzeł W8) przy założeniu zachowania pionowych słupków - wartości sił zewnętrznych - przy założeniu, że siły są pionowe Prezentacja obrazuje: - wartości reakcji - plan CREMONY (można go włączać i wyłączać odpowiednim przyciskiem) - wieloboki sił dla poszczególnych węzłów (można je włączać i wyłączać odpowienimi przyciskami) - wartości sił w poszczególnych prętach