Istraživanje linearne funkcije

U donjem videu ćete naučiti kako prikazati linearnu funkciju u GeoGebra grafičkom kalkulatoru. Naučit ćete kako...
  • napraviti klizače.
  • upisati funkcije.
  • koristiti naredbe u prostoru za algebru kako bi prredočili parametre linearne funkcije.
  • promijeniti naziv objekta.

Pokušajte sami...

Ispod teksta se nalazi GeoGebra grafički kalkulator. Koristite ovaj aplet kako bi istražili konstrukciju pomoću sljedećih koraka:
  1. Mijenjajte vrijednosti klizača kako bi mijenjali parametre linearne funkcije. Pomoć: Graf se mijenja kako vi pravite promijene.
  2. Aktivirajte kružić pored unosa g:Segment(A, B) kako bi prikazali sjecište s ordinatom.
  3. Prebacite se na Toolbar Image prostor za alat.
  4. Aktivirajte alat Toolbar Image nagib. Odaberite graf funkcije kako bi se prikazao trokut.