Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Allmän andragradsfunktion

Uppgift:

Undersök vad som händer med grafen när man ändrar värdena på konstanterna a, b och c i den allmänna funktionsformeln för en andragradsfunktion. Vilka samband kan du hitta mellan grafens utseende och konstanternas värde? Undersök först på egen hand och diskutera sedan i grupper om två eller tre vilka resultat ni kommit fram till. Vi avslutar introduktionen med en gemensam klassdiskussion.