Evenwijdige projectie

Auteur:
Emilie

Beeld van een lijnstuk

Beeld van een rechte: rechte a niet evenwijdig met projectierichting

Beeld van een rechte: rechte a evenwijdig net projectierichting

Beeld van een vlakke figuur