Tabel og Diagram i sheets

Forfatter
Thomas Krat

Begrebsfelt

- Man kan skrive data fra en undersøgelse ind i en tabel så er det nemmere at forstå undersøgelsen. - Man kan markere tabellen og lave diagrammer: Pindediagram, Søjlediagram og Cirkeldiagram - Man kan ændre på farverne og sætte tal ind på søjlerne. - Der er celler (et felt), kolonner (nedad) og rækker (henad)

behandling af data i sheets guide

Min egen video med tabel og pindediagram i sheets