Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Oefening Levensduur van lampen

X = de levensduur in uren van een willekeurige lamp geproduceerd volgens het nieuwe productieproces; X ~?(,300); een goede schatter voor is het steekproefgemiddelde dat mag benaderd worden door een normale verdeling (CLS n =100 > 30) met verwachte waarde en standaardafwijking 300/ 1. H0: 1200; 2. Ha : > 1200.
Bereken de kans op een Type-II-fout en teken de -kromme als n = 100.

Verander de mu-waarde met behulp van de slider en bewonder de kromme.

Als men bij een verbetering van de gemiddelde levensduur met 40 uren een risico van hoogstens 1% aanvaardt dat deze verbetering niet gesignaleerd wordt, hoe groot moet de omvang van het staal dan minstens zijn?