Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

kleine sterdodecaëder

De oudste gekende afbeelding van een kleine sterdodecaëder dateert uit ca. 1430. Paolo Uccello verwerkte de afbeelding in een vloermozaïek van de San Marco basiliek in Venetië. Kepler herontdekte ze in 1619 en Poinsot op zijn beurt in 1810.
De oudste gekende afbeelding van een kleine sterdodecaëder dateert uit ca. 1430. Paolo Uccello verwerkte de afbeelding in een vloermozaïek van de San Marco basiliek in Venetië. Kepler herontdekte ze in 1619 en Poinsot op zijn beurt in 1810.
Je creëert een kleine sterdodecaëder door de ribben van een dodecaëder zo te verlengen dat op de vijfhoekige zijvlakken van een dodecaëder vijfhoekige piramiden ontstaan.
Het resultaat is een stervormig lichaam met 12 zijvlakken, 30 ribben en 12 hoekpunten. Merk op dat in deze telling een ster slechts als één zijvlak telt. Als hoekpunten worden enkel de uiteinden van de piramiden gerekend en de doorlopende lijnen binnen een sterfiguur als één ribbe.
of in één kleur: