Título para compartir en Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

" Pajarita nazarí " : translación.

Persoa autora:
María
1. Ao multiplicar un vector, v, por un número, n,   obtemos un novo vector. Cal é o módulo, dirección e sentido do novo vector? Traslada a paxariña mediante o esvarador. Observa as translacións obtidas. 2. Modifica a dirección, o módulo e o sentido movendo os puntos orixe e extremo do vector. Observa as translacións. 3. Verifica a casiña “XIROS” e desliza o esvarador. Indica o centro e o ángulo de xiro das dúas novas paxariñas que se amosan. Cales son as coordenadas dos vectores que permiten obter estas paxariñas por translación?