Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Några potensfunktioner

Upptäck några potensfunktioner:
Exponenten i en potensfunktion måste inte vara ett helt postivt tal, utan kan även vara ett negativt tal, eller ett bråk. Klicka på knappar och kolla på hur funktionerna kan se ut: