Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Teoremes relatius a triangles

Analitza els teoremes sobre semblança de triangles considera que: cal que activeu sempre la casella de la figura base més la casella d'opció del teorema que triïs. en activar una casella pot (n) sorgir una altra o altres i requerir la seva activació. abans de triar un altre teorema, desactiva les caselles del teorema actual. Quan se't s'indiqui resol en la llibreta els exercicis. Desplaça la vista gràfica per visualitzar els exercicis Mostra l'original