Konstrukce 4

Autor:
mrtvyf
Narýsuj rovnoběžník ABCD, když platí: |AB|=5cm, , |BC|=7cm. V zadání se objevuje údaj o výšce, proto začneme s konstrukcí rovnoběžky ke straně AB, která je od této strany vzdálena 4 cm. Rozbor: - jedná se o rovnoběžník, tedy protější strany jsou rovnoběžné - známe stranu AB tj. stranu a - Velikost výšky nám říká, že protější rovnoběžná strana bude ležet určitě na rovnoběžce vzdálené od AB 4cm - protože známe velikost BC dokončíme konstrukcí kružnicemi nejdříve z bodu B, kdy kružnice protne rovnoběžku v bodě C, a následně z A, kde protne v bodě D.