De zichtbaarheid van Objecten wijzigen

Je kunt het tonen en verbergen van objecten in het Tekenvenster op verschillende manieren bepalen.
  • Gebruik de knop Toolbar Image Object tonen / verbergen om objecten te tonen of te verbergen.
  • Open het Context Menu en selecteer  Toolbar Image Object tonen om de status van het object te wijzigen.
  • In het Algebra venster toont het icoon links van elk object of het object al dan niet getoond wordt. Klik op het icoon om de status van een object te wijzigen.
  • Gebruik de knop Toolbar Image Aanvinkvakje om een of meerdere objecten te tonen of te verbergen.

Opgave

1.Toolbar ImageSelecteer de knop Object tonen / verbergen en klik op de cirkel.
2.Toolbar ImageKlik links op het icoon van de cirkel c in het Algebra venster om de cirkel terug te tonen; 
3.Toolbar ImageSelecteer de knop Verplaatsen en klik op de cirkel.
4.Toolbar ImageOpen de Opmaakwerkbalk en open het menu Eigenschappen.
5. Toolbar Image Vink in de tab Basis Object tonen uit .