Iterace trojúhelníka

Zjistěte, jakým způsobem vzniknul modrý trojúhelník. Pohybovat můžete vrcholy zeleného trojúhelníku.
Zobrazením každého vrcholu zeleného trojúhelníka v osové souměrnosti podle protější strany vznikne trojúhelník modrý.
  • Z něj stejným způsobem vytvořte červený atd.
  • Proveďte 10 takových iterací trojúhelníku.
  • Odvoďte hypotézu pro tvar trojúhelníků vznikajících s rostoucím počtem iterací.
Řešení můžete poslat na cocoj(zavináč)seznam.cz