Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Erään funktion derivaatta

Liikuta pisteettä A erään kolmannen asteen polynomin kuvaajalla. Tarkkaile kuvaajaa pisteessä A sivuavaa suoraa ja sen kulmakerrointa. Mitä huomaat, kun piste A on kuvaajan "huippukohdassa" tai "aallonpohjassa"?