Plavi zadatak

Volumen plina mijenja se tako da tlak ostaje isti. Popunite tablicu i nacrtajte graf.
V/cm3515
T/K150200300


Plavi zadatak

1.

Ako je V = 15 cm3 onda je T:

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
Provjeri moje odgovore (3)

2.

Ako je T = 300 K onda je V:

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
Provjeri moje odgovore (3)