Nopeus aika-paikka -kuvaajasta

Tasainen liike Liikettä sanotaan tasaiseksi, jos joka sekunti kuljetaan sama matka. Nopeus kertoo yhdessä sekunnissa kuljetun matkan. Suoran jyrkkyys kuvaa nopeutta. Nopeus saadaan selville määrittämällä suoran jyrkkyys eli kulmakerroin.
1. Mikä suora kuvaa nopeinta ja mikä hitainta liikettä? 2. Määritä kaikkien liikkeiden nopeus apukolmiota käyttäen. Tarkasta kirjoittamalla suoran yhtälö syöttökenttään. 3. Mikä suora kuvaisi parhaiten omaa juoksunopeuttasi 100 metrin matkalla?