Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Visualització d'estats d'una construcció

Presentació de la visualització a temps real d'una construcció. S'observa l'etapa en què es troba la construcció i l'estat de l'etapa que depén del valor de .
  • : Etapa no iniciada
  • : Etapa en curs
  • : Etapa finalitzada
Aquest estat actua de manera que s'executin els traçats associat a cada etapa. Consulteu el document Eines PaP