Weierstrass

Forfatter
Ib Michelsen
Opgaven er at undersøge, om der findes grænseværdier / om f er kontinuert i x. Reguler delta, således at i et interval omkring x(P) afviger funktionsværdierne maksimalt epsilon fra y(P). Det er opfyldt, når den stiplede røde del af grafen ligger indeni det vandrette bælte. Flyt P med musen til andre steder på den synlige del af grafen. Hvad konstaterer du? Lad epsilon være 0,5. Prøv igen at tilpasse delta. Hvor skal delta være mindst for at holde den røde stiplede del af grafen indenfor bæltet? Hvordan kan man finde det sted? Lad epsilon være 0,2. Prøv igen at tilpasse delta. Kunne man blive ved - lige meget hvor lille epsilon bliver?