Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Den lineære grafs skæring med y-aksen og hældningstallet

Du skal ved at trække i skyderne a og b undersøge, hvad der sker med grafens udseende, når konstanterne ændres. Dernæst skal I undersøge, hvad der sker med funktionsforskriften (f(x)=ax+b), når du ændrer på værdierne af a og b.
Brug spørgsmålene på tegneblokken til din undersøgelse.