Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Esbós

Activitats tipus Invents del TBO

Activitats fetes amb Geogebra en les que:
  • es planteja una situació inspirada en un context real
  • en una escena dibuixada en un applet
  • no estan definides les dades (ex. longituds, angles...) sinó que l'alumne ha de triar quines dades necessita (i és realista obtenir)
  • és possible efectuar mesures sobre l'escena usant les eines de Geogebra (l'alumne ha de justificar que les podria obtenir a la realitat)
  • es poden moure objectes (sempre que sigui realista, ex. es poden moure persones però no edificis)
  • es pot comprovar el resultat final (si no coincideix amb l'obtingut, l'alumne pot replantejar-se el seu raonament)
  • no es permet accedir als objectes auxiliars (s'han usat per a la construcció i d'entrada estan ocults)
Donada la possibilitat de moure/combinar elements per a resoldre el problema i comprovar el resultat a la mateixa escena, etiquetem aquestes activitats d'Invents del TBO o TIM (The Incredible Machine) en record de: (imatge de: http://www.bonart.cat/actual/els-invents-del-tbo-i-els-seus-dibuixants-al-museu-de-la-tecnica/)
Activitats tipus Invents del TBO