Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

PThAnimat

Доказ Питагорине теореме: Произвољан правоугли троугао распоређен је на четири начина у левом и четири начина у десном квадрату, који је подударан левом. Површине левог и десног квадрата које не покривају правоугли троуглови су једнаке, јер су једнаке и површине које покривају троуглови. Непокривена површина левог квадрата је , а десног , и оне су једнаке, што је и требало доказати.
Променом дужина катета (a' мења а, а b' мења b) слајдерима мења се правоугли троугао, али се не мења однос страница троугла, тј. . Првим слајдером (f) могу се поклопити квадрати да се утврди да су једнаких површина.